Telegram logo

به سوال‌های تان در مورد زندگی در کانادا جواب به وقت و قابل اعتماد بدست آورید.

 

دفتر Refugee 613 افتخار دارد تا زمینه دسترسی به معلومات- زندگی در کانادا را در فضای امن  از طریق گروه تلگرام به تازه واردان افغان به زبان های دری و پشتو فراهم نماید.

این گروه تلگرام توسط کارمندان دفتر  Refugee 613 گردانندگی می شود، قابل ذکر است که درین گروه زمینه راجع ساختن سوالات و نیازمندی های شما به ادارات مربوطه در بخش ادغام تازه واردان توسط کارمندان این اداره نیز صورت می گیرد.

چگونه به گروپ تلگرام Refugee 613 – اطلاعات برای زندگی در کانادا بپیوندید؟

 

 با افغان‌های تازه وارد که از خدمات پیام رسانی معلومات برای زندگی درکانادا استفاده میکنند، آشنا شوید